03.08.2020 r.

Miło jest nam poinformować, że realizacja naszego projektu została przedłużona do 16.11.2020 roku wznawiamy rekrutację na szkolenia. Do wyboru jest nadal 7 modułów. Przeprowadzimy jeszcze zajęcia dla dwóch grup - mamy miejsca dla 24 osób.

Zapraszamy do zgłaszania się - telefonicznie, mailowo, osobiście w Urzędzie Gminy Łysomice (w godzinach pracy Urzędu) lub poprzez link:  http://kluczdoprzyszlosci.pl/realizowane-projekty/landing-fkdp-i-gmina-%C5%82ysomice

16.03.2020 r.
Z powodu zagrożenia epidemicznego wstrzymujemy realizację szkoleń do odwołania.


01.03.2020 r.

Informujemy, że realizacja projektu została przedłużona do 31.03.2020 r. Mamy jeszcze 24 wolne miejsca na szkolenia. Zachęcamy do zgłaszania się!


WAŻNY KOMUNIKAT                                                 07.07.2019 r.
Informacja dla uczestników zakwalifikowanych na szkolenie, którzy już potwierdzili swoją obecność.
Zachęcamy do wypełniania testu on-line przed rozpoczęciem zajęć. Jest on dostępny na stronie www:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/popc-kompetencje-cyfrowe
W przypadku trudności w wypełnieniu test on-line informujemy, że test będzie mógł być wypełniony na sali zajęć. Niezbędny do wypełnienia testu kod terytorialny gminy to dla Gminy Łysomice: 0415062.

ZAPROSZENIE DO PROJEKTU

Wójt Gminy Łysomice wraz z Fundacją Klucz do Przyszłości serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Łysomice do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 Szkolenia w ramach projektu są skierowane do osób, które w dniu rozpoczęcia szkolenia mają co najmniej 25 lat. Zostaną przeprowadzone w 12-osobowych grupach  w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin) zajęć. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wyboru jednego modułu tematycznego, w ramach którego chciałby podnieść swoje kompetencje i poszerzyć własną wiedzę. W projekcie łącznie może wziąć udział 300 osób. Pierwsze zajęcia już w lutym!

Do wyboru są następujące moduły szkoleniowe: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów”, "Rolnik w sieci", "Kultura w sieci"

Wejdź na stronę i zarejestruj się teraz!


Fundacja Klucz do Przyszłości w partnerstwie z Gminą Łysomice

realizuje projekt grantowy pn.: Przekraczamy cyfrowe granice

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa,
Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych


W ramach konkursu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” (nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18) realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Termin realizacji projektu: od 1.12.2018 do 28.02.2020

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Łysomice lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają na terenie Gminy Łysomice. Cele szczegółowe to:

  • wzrost umiejętności obsługi komputera i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych u 300 odbiorców ostatecznych w ramach wskazanych we wniosku modułów szkoleniowych,
  • wzrost kompetencji w zakresie użytkowania Internetu u 300 odbiorców ostatecznych,
  • wyrównanie szans min. 10 osób w wieku min. 65+ i min. 5 osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. 


Wartość grantu: 150.000 zł (100% dofinansowania ze środków UE).


GALERIA ZDJĘĆ


MATERIAŁY