Nr 2. Rozeznanie rynku catering                  Lubicz, 24.06.2019 r.

FKDP i Gmina Lubicz


ROZEZNANIE RYNKU


Fundacja Klucz do Przyszłości w partnerstwie z Gminą Lubicz realizuje projekt grantowy pn. „Przekraczamy cyfrowe granice”.

W ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na: 
Obsługę cateringową dla uczestników szkoleń w ramach podniesienia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubicz.

  1. Oferty, w języku polskim, należy składać w terminie do 26 czerwca do godz. 13: osobiście bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: projekty@kluczdoprzyszlosci.pl
  2. Szczegóły zostały zawarte w załączniku do niniejszego rozeznania rynku
  3. Termin realizacji od: 27.06.2019 roku do lutego 2020 roku.
  4. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
  5. Kryterium wyboru będzie najniższa cena.

DOKUMENTY DO POBRANIANr 1. Zapytanie instruktorzy         Lubicz, 05.06.2019 r. 

FKDP i Gmina Lubicz


ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU)

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Komputer na świat” w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” Fundacja Klucz do Przyszłości poszukuje instruktorów do przeprowadzenia szkoleń z zakresu wybranych modułów w Gminie Lubicz. Oferta dotyczy przeprowadzenie szkoleń z zakresu modułów od I do V w planowanym łącznym wymiarze godzinowym 192 godzin. Z uwagi na duże obciążenie zajęciami w stosunkowo krótkim okresie czasu oraz konieczność zapewnienia, w razie potrzeby, możliwości równoległej organizacji zajęć (co najmniej 2 grupy uczestników), Fundacja Klucz do Przyszłości planuje zatrudnienie (umowa zlecenia) co najmniej dwóch instruktorów, którzy złożą najkorzystniejsze oferty.

DOKUMENTY DO POBRANIA