Nr 2. Rozeznanie rynku catering                   Łysomice, 24.06.2019 r.

FKDP i Gmina Łysomice


ROZEZNANIE RYNKU

Fundacja Klucz do Przyszłości w partnerstwie z Gminą Łysomice realizuje projekt grantowy pn. „Przekraczamy cyfrowe granice”.

W ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na: Obsługę cateringową dla uczestników szkoleń w ramach podniesienia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Łysomice.

  1. Oferty, w języku polskim, należy składać w terminie do 1 lipca 2019 r.: osobiście bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: projekty@kluczdoprzyszlosci.pl
  2. Szczegóły zostały zawarte w załączniku do niniejszego rozeznania rynku.
  3. Termin realizacji od: 8.07.2019 roku do stycznia 2020 roku.
  4. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
  5. Kryterium wyboru będzie najniższa cena.


DOKUMENTY DO POBRANIANr 1. Zapytanie instruktorzy         Łysomice, 25.04.2019 r. 

FKDP i Gmina Łysomice


ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU)

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Przekraczamy cyfrowe granice” w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” Fundacja Klucz do Przyszłości poszukuje instruktorów do przeprowadzenia szkoleń z zakresu wybranych modułów w Gminie Łysomice. Oferta składa się z dwóch części: przeprowadzenie szkoleń z zakresu modułów od I do III w planowanym wymiarze godzinowym max. 208h i/lub przeprowadzenie szkoleń z zakresu modułów od IV do VII w planowanym wymiarze godzinowym max. 192h. Łączny wymiar godzinowy wszystkich szkoleń wynosi 400 godzin. Z uwagi na duże obciążenie zajęciami w stosunkowo krótkim okresie czasu oraz konieczność zapewnienia, w razie potrzeby, możliwości równoległej organizacji zajęć (co najmniej 2 grupy uczestników), Fundacja Klucz do Przyszłości planuje zatrudnienie (umowa zlecenia) co najmniej dwóch instruktorów, którzy złożą najkorzystniejsze oferty.

DOKUMENTY DO POBRANIA